Haarlemmerweg - werkzaamheden (2021-029)

In onze brief van 4 november 2020 hebben wij u op de hoogte gebracht van de werkzaamheden aan de Haarlemmerweg. Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang. Met deze brief informeren wij u over de bereikbaarheid voor de komende periode.

Wat houden de werkzaamheden in?

Aannemer Van Eijk Infra- en Milieutechniek vervangt in opdracht van de gemeente het asfalt van de Haarlemmerweg door bestrating en legt tegelijkertijd onder de weg een riool aan. De aannemer werkt vanaf de zijde van de ingang van de opslagplaats richting tennisvereniging Unicum. Op de kaart ziet u de fasering van het werk.

Deel A: Vanaf De Punt tot Rollemanstraat, van januari tot medio tweede week februari. Het Trekvaartplein is voor auto’s bereikbaar via de Haarlemmerweg.

Deel B: Van Rollemanstraat tot Venterstraat. Start rond de tweede week van februari. Het Trekvaartplein is via de Venterstraat bereikbaar voor fietsers en tijdelijk ook voor autoverkeer en hulpdiensten. Autoverkeer van en naar Oegstgeest is dan weer mogelijk via de Reizigerstraat.

Deel C: Van Venterstraat tot TV Unicum Start rond de derde week van februari. Het Trekvaartplein is niet bereikbaar via de Haarlemmerweg. Voor autoverkeer geldt een omleiding via Oegstgeest. Voor fietsers geldt een omleiding via de Broekweg. Rond half maart wordt de weg weer opengesteld.

Exacte data

Houd u er rekening mee dat de genoemde datums kunnen afwijken door omstandigheden tijdens de uitvoering. Op de kruising met de Rollemanstraat en de Venterstraat worden een week voor het opbreken van de toegang de borden met de definitieve datums geplaatst.

Bereikbaarheid en parkeren

Tijdens de werkzaamheden zijn de delen waar gewerkt wordt niet toegankelijk en is voor uw veiligheid en die van de medewerkers parkeren niet mogelijk. De woonboten blijven bereikbaar door middel van loopplanken. Omleidingen en afsluitingen zijn via bebording aangegeven en bekend bij de hulpdiensten. Wij vragen u vriendelijk om uw begrip en medewerking.

Ophalen huisvuil

Omdat ter hoogte van de werkzaamheden de hele rijweg wordt opgebroken, kan de vuilniswagen tijdens de werkzaamheden niet bij alle woningen op de Haarlemmerweg komen. Met Van Eijk Infra- en Milieutechniek is afgesproken dat de betreffende bewoners van tevoren worden geïnformeerd over een alternatieve aanbiedplaats voor de minicontainer.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de heer R. van der Haak, toezichthouder gemeente Leiden, tel. (06) 51177232 of met de heer N. Edelenbosch, tel. 14 071 (Leiden, keuze 4). Ook kunt u het contactformulier op www.leiden.nl/contact invullen.

Met vriendelijke groet,
Mirjan van der Blom
Projectmanager Haarlemmerweg