Haarlemmerweg - onderhoud bestrating (2021-180)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden aan de Haarlemmerweg. Hieronder leest u wat de onderhoudswerkzaamheden voor u als omwonende betekenen.

Werkzaamheden

Het trottoir en de parkeervakken zijn aan groot onderhoud toe en worden opnieuw bestraat. Deze herbestrating doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal. Tegelijkertijd wordt de grond van de bomen verwisseld.

Start werkzaamheden

Op maandag 28 juni starten de werkzaamheden en naar verwachting duren de werkzaamheden t/m vrijdag 23 juli. Om de overlast te beperken wordt het werk in 3 fases uitgevoerd. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Na het verwijderen van de bestrating leggen we tijdelijke loopschotten neer. Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Veiligheid

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,
Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer