Haarlemmerweg - nieuw riool 2020-406)

In opdracht van de gemeente Leiden start aannemer Van Eijk Infra- en Milieutechniek op maandag 30 november 2020 met werkzaamheden aan de Haarlemmerweg. Met deze brief informeren wij u over wat dit voor u betekent.

Herinrichting Haarlemmerweg

Het plan is om de Haarlemmerweg uiteindelijk in te richten als fietsstraat, zoals is opgenomen in het bestemmingsplan Haarlemmerweg. Naar verwachting kunnen we hier eind 2021 mee aan de slag. Omdat een groot deel van de weg momenteel in slechte staat verkeert en we onveilige situaties willen voorkomen, wachten we hiermee niet tot eind 2021.

Wat zijn de werkzaamheden?

Het asfalt wordt verwijderd en vervangen door tijdelijke bestrating in de vorm van klinkers. De woonboten aan de Haarlemmerweg zijn niet aangesloten op een riool. Omdat de weg nu open moet, wordt gelijk onder de rijbaan van de Haarlemmerweg een riool aangelegd.

Waar zijn de werkzaamheden?

De werkzaamheden vinden plaats tussen de ingang van tennisvereniging Unicum en de ingang van de opslagplaats. Van Eijk Infra- en Milieutechniek begint aan de kant van tennisvereniging Unicum en werkt dan verder in de richting van de opslagplaats.

Mogelijke overlast

De werkzaamheden kunnen zorgen voor hinder of overlast. Denk aan geluidsoverlast door het verwijderen van het asfalt, een slechtere bereikbaarheid van uw woning of het verder weg moeten parkeren van de auto. Wij doen ons best om dit tot een minimum te beperken.

Werkzaamheden Dunea

Voorafgaand aan de werkzaamheden plaatst Dunea een nieuwe waterleiding ter hoogte van de tennisvereniging. Zij starten op maandag 16 november 2020. Over deze werkzaamheden brengt Dunea u zelf op te hoogte.

Planning

Van Eijk Infra- en Milieutechniek start op maandag 30 november 2020 met de werkzaamheden. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot 1 maart 2021. Door slecht weer of onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Bereikbaarheid

Het werk wordt in fases uitgevoerd. Tijdens het werk blijven woningen, woonwagens en woonboten bereikbaar.
Omdat ter hoogte van de werkzaamheden de hele rijweg wordt opgebroken, is doorgaand verkeer niet mogelijk. Voetgangers en (brom)fietsers worden omgeleid via de Broekweg. Autoverkeer wordt door middel van borden omgeleid.

Ophalen huisvuil

Omdat ter hoogte van de werkzaamheden de hele rijweg wordt opgebroken, kan de vuilniswagen tijdens de werkzaamheden niet bij alle woningen op de Haarlemmerweg komen. Met Van Eijk Infra- en Milieutechniek is afgesproken dat betreffende bewoners van tevoren geïnformeerd worden over een alternatieve aanbiedplaats voor de minicontainer.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de heer E. Rapis of de heer N. Edelenbosch van de gemeente Leiden, tel. 14 071 - Leiden, keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur) of vul het formulier in op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Mirjan van der Blom
Projectmanager Haarlemmerweg