Haarlemmerweg - aanleg hoofdriool

Met deze bewonersbrief willen wij u op de hoogte stellen van het volgende. Op maandag 3 juni a.s. wordt gestart met het aanbrengen van een hoofdriool in de Haarlemmerweg. De woonboten worden in een later stadium aangesloten op dit hoofdriool.

Werkzaamheden

Bij de werkzaamheden wordt een riool in de rijbaan van de Haarlemmerweg aangebracht ter hoogte van de woonboten. Na het aanbrengen van de riolering wordt de rijbaan voor langere periode dicht gemaakt met betonplaten. Bij de herinrichting van de Haarlemmerweg wordt de weg voorzien van de definitieve bestrating.

Planning

Verwacht wordt dat de werkzaamheden, met uitzondering van onvoorziene omstandigheden, zoals slecht weer, tot begin augustus duren. Er wordt gestart aan de kant van de tennisvereniging.

Overlast

De rioolwerkzaamheden kunnen zorgen voor overlast of hinder zorgen voor bewoners en passanten. Deze kan onder andere bestaan uitoverlast, hinder of ongemak bestaat onder andere uit:

  • slechtere bereikbaarheid van de woning;
  • het tijdelijk afsluiting van de Haarlemmerweggesloten zijn van de weg;
  • het op verder weg e afstand moeten parkeren van de auto;
  • geluidsoverlast.

Bereikbaarheid en doorgang

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Tijdens de rioolwerkzaamheden is ter hoogte van de werkzaamheden de rijweg over de hele breedte opgebroken. De Haarlemmerweg is dan ook afgesloten voor doorgaand autoverkeer.

De woonwagenlocatie en de woonboten zijn tijdens de werkzaamheden wel toegankelijk. De (brom)fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Broekweg. Het plaatselijke  autoverkeer wordt door middel van borden omgeleid.

Ophalen huisvuil

Ter hoogte van de werkzaamheden in het desbetreffende gedeelte van de Haarlemmerweg kan het huisvuil niet voor de deur opgehaald worden. Met de ophaaldienst is afgesproken dat het huisvuil aangeboden kan worden op de gebruikelijke ophaaldag voor de afzettingen. De ophaaldagen blijven zoals u gewend bent.

Aannemer

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van Eijk Infra- en Milieutechniek b.v. uit Leiden. Zowel de aannemer van het werk als de gemeente Leiden stellen alles in het werk om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u, via het telefonisch informatiepunt van de gemeente Leiden (14071), contact opnemen met de heer A. Hofman of de heer C.A. Brunt van team Stadsingenieurs.

Met vriendelijke groet,

M. van der Blom
Projectmanager
Projectbureau
Team Project en Programmamanagement