Haarlemmerstraatgarage - online informatieavond (2021-019)

Graag informeer ik u over de stand van zaken van de renovatie en ophoging van Parkeergarage Haarlemmerstraat en de online informatiebijeenkomst hierover op donderdag 28 januari 2021.

Wat is de stand van zaken?

Parkeergarage Haarlemmerstraat aan de Middelstegracht 50 heeft nu een capaciteit van 269 openbare parkeerplaatsen. Hier worden 88 parkeerplaatsen aan toegevoegd door de parkeergarage op te hogen. In totaal zijn er dan 357 parkeerplaatsen.

Tegelijkertijd staat - in verband met de leeftijdsgebreken die de 30 jaar oude garage vertoont - een hoogwaardige renovatie van de garage op stapel.

De gevels aan de buitenzijde en de binnen afwerking worden opgewaardeerd. Daarnaast komen er voorzieningen om de brandveiligheid te verbeteren en krijgt sociale veiligheid aandacht bij de verdere uitwerking van de opknapbeurt van de garage. Ook komt er een extra in- en uitrit. Daarvoor wordt de inrichting van de Middelstegracht aangepast.

De gemeente is niet alleen eigenaar van de parkeergarage. Daarom zijn er met de Vereniging Van Eigenaren (VVE) afspraken vastgelegd in een overeenkomst . Hiermee is de volgende fase van het project, de ontwerpfase, ingegaan.

Online informatiebijeenkomst

Wij nodigen u van harte uit voor een online informatiebijeenkomst op donderdag 28 januari 2021 om 19.30 uur. Tijdens deze avond presenteren wij het voorlopig ontwerp van de garage en de herinrichting van de Middelstegracht. Vervolgens is er ruimte om vragen te stellen. Het programma is als volgt:

Tijdstip

Activiteit

19.20 uur

Aanmelden via Microsoft Teams.

19.30 uur

Welkomstwoord en doel en opzet van deze digitale avond.

19.40 uur

Presentatie van de architect over het ontwerp van de garage (via de chatfunctie kunt u reacties plaatsen/vragen stellen).

20.00 uur

Presentatie van de aanpassing van de Middelstegracht (via de chatfunctie kunt u reacties plaatsen/vragen stellen).

20.20 uur

Korte pauze om vragen en reacties op een rij te zetten.

20.30 uur

Ontvangen vragen en reacties per onderwerp bespreken.

21.00 uur

Einde digitale informatiebijeenkomst. Vragen die nog niet zijn beantwoord, worden met beantwoording toegevoegd aan het verslag van de bijeenkomst.

Hoe meldt u zich aan voor de informatiebijeenkomst?

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door t/m woensdag 27 januari een e-mail te sturen naar k.smant@leiden.nl. Dan sturen wij u een link voor een Teams-vergadering. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, maar wel graag de presentatie en het verslag van de avond willen ontvangen, dan kunt u dit ook aangeven in een e-mail naar k.smant@leiden.nl.

Hoe gaan we daarna verder?

Het proces ziet er als volgt uit. Voor het ophogen van de parkeergarage moet een definitief ontwerp worden gemaakt, er moeten voorbereidingen worden getroffen en een aannemer geselecteerd. Ook moet een aantal procedures worden doorlopen, zoals de aanvraag van een omgevingsvergunning. Naar verwachting start dat traject eind maart van dit jaar. Tegen de omgevingsvergunning kan bezwaar worden gemaakt. Als de vergunningprocedure is afgerond en als de gemeenteraad een uitvoeringsbesluit heeft genomen (naar verwachting in september 2021), gaan we de voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. De planning is dat de bouw eind 2022 kan starten.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Tim Schouwenaar

Projectmanager gemeente Leiden