Haagweg-zuid - fietsstraat en fietsrotonde (2020-399)

De parallelweg van de Haagweg (tussen de Korte Vliet en de Churchilllaan) wordt ingericht als fietsstraat en de fietsrotonde bij de Churchilllaan krijgt een flinke opknapbeurt. Het definitieve ontwerp voor de fietsstraat en -rotonde is klaar.

Dit gaat er gebeuren

De Haagweg is onderdeel van de fietsroute tussen het centrum van Leiden en Den Haag. Voor de veiligheid en het comfort van de fietser wordt de parallelweg ingericht als fietsstraat. Daarnaast zorgt de krappe inrichting van de fietsrotonde bij de Churchilllaan voor onveilige situaties. De gemeente heeft voor zowel de Haagweg als de rotonde een definitief ontwerp gemaakt, waarin we de ideeën die u tijdens de ontwerpsessie in januari en tijdens de inspraak in mei en juni heeft aangedragen, zo veel mogelijk hebben verwerkt. Wij danken u hartelijk voor het meedenken en al uw input.

Van voorlopig naar definitief ontwerp

Dit zijn de verschillen met het voorlopige ontwerp:

  • Alle trottoirs worden 1.80 meter breed;
  • Het aantal verkeersdrempels gaat van 7 naar 6;
  • Het aantal parkeervakken gaat van 62 naar 64 (in de huidige situatie zijn er 70 plaatsen);
  • Minicontainers kunnen worden aangeboden op het trottoir en op de 2 parkeerplaatsen, die met een groene lijn zijn gemarkeerd en waar een bord bij staat (1 parkeerplaats nabij Haagweg 186 en 1 parkeerplaats nabij Haagweg 234);
  • Enkele lichtmasten hebben een andere plaats gekregen. Hierbij is rekening gehouden met de toegang naar de voortuinen;
  • In dit ontwerp is aangegeven welke soort beplanting er komt.

Het ontwerp bekijken?

U kunt het ontwerp bekijken op het raam van de woning aan de Haagweg 164. Hier zijn de tekeningen van vrijdag 30 oktober tot vrijdag 13 november te zien. Daarnaast kunt u de tekeningen bekijken op de projectpagina ‘Fietsstraat en -rotonde Haagweg’ op de website van de gemeente Leiden. Het definitieve ontwerp vindt u onder het kopje Documenten.

Planning uitvoering

De uitvoering staat gepland voor de zomer van 2021. De precieze startdatum hangt af van een benodigd verkeersbesluit, een kapvergunning, omgevingsvergunning(en) en de aanbesteding om een aannemer te vinden die het werk gaat uitvoeren. Voordat de werkzaamheden starten, ontvangt u een brief met informatie over de planning en de contactgegevens van de aannemer.

Benodigde vergunningen

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn onderstaand besluit en vergunningen nodig.
Het verkeersbesluit is nodig voor: invoeren van eenrichtingverkeer voor auto’s richting Leiden, het aanpassen van de inritconstructie 30 km/u nabij de woonboten (tegenover Klikspaanweg) en het plaatsen van verkeersborden op de hoek Korte Vlietpad en Louis Armstronglaan (toestaan van bromfietsverkeer).
De kapvergunning is nodig voor het verwijderen van 13 bomen. Alle 13 bomen worden teruggeplaatst en 6 bomen worden verplant (Haagweg tussen huisnummers 170 t/m 230).
Een aanwijsbesluit is nodig voor het verplaatsen van de huidige ondergrondse restvuilcontainer tegenover Haagweg 256-260 naar de overkant van de weg, naast de andere twee ondergrondse containers voor papier en glas. Dit is nodig voor de verbreding van de fietsstraat op deze locatie. De huidige ligging van de kabels en leidingen maken het niet mogelijk om deze container bijvoorbeeld naar achter te verplaatsen.

Publicatie

Deze vergunningen worden naar verwachting gepubliceerd op:

  • Verkeersbesluit op 30 oktober 2020;  
  • Kapvergunning op 5 november 2020;
  • Aanwijsbesluit ondergrondse restvuilcontainer eind 2020/begin 2021

De publicaties verschijnen in de rubriek Gemeenteberichten van de gemeentelijek Stadskrant in het Leids Nieuwsblad. Digitaal vindt u de publicaties op www.overheid.nl, www.leiden.nl/stadskrant en https://vergunningen.leiden.nl.

Verzoek betreffend overhangend groen

Wij vragen u om in verband met de toegankelijkheid van het trottoir uw overhangend groen in uw voortuin bij te snoeien. Dank u voor uw hulp.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. Kijk voor meer informatie over het project op de projectpagina ‘Fietsstraat en -rotonde Haagweg’ op de website van de gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

Danila Ploeger
Projectmanager

Wat hebben wij gedaan met uw opmerkingen?

Kan de fietsstraat breder worden dan 3.60 meter?

De rijbaan wordt met 40 cm verbreed naar 4 meter. Dit gaat ten koste van de groenstrook en/of trottoir (trottoir wordt overal 1.80 meter breed).

Wat gebeurt er met de bomen?

Het groen en de bomen worden waar mogelijk behouden. Door de extra verbreding moeten 13 bomen gekapt worden. Er zijn 6 bomen verplantbaar, die worden verplant. In totaal gaat het om 19 bomen. Alle te kappen bomen worden gecompenseerd.

Kan het trottoir breder?

Het trottoir wordt overal 1,80 meter breed. Ter hoogte van het Koetshuis is dit iets smaller, 1.45 meter.

Komt er eenrichtingverkeer voor auto’s richting Leiden?

Ja. De meeste bewoners en de gemeente geven hier de voorkeur aan. De veiligheid verbetert bij eenrichtingverkeer voor auto’s richting Leiden.

Komen er drempels om (e-)fietsen snelheid te laten minderen?

Er worden 6 drempels aangelegd om autoverkeer te remmen, niet om fietsers te remmen. Bewoners ervaren de snelheid van fietsers als onveilig, maar handhaving hiervan is op dit moment niet mogelijk. Er komen aan het begin en eind van de fietsstraat wel 30km/uur zoneborden te staan.

Kunnen jullie bij de oversteekpunten van de Klikspaanweg de keerbeweging aanpakken?

Het middeneiland in de Haagweg bij de Klikspaanweg wordt verder vergroot waardoor er meer ruimte ontstaat en de situatie hier veiliger wordt voor de keerbeweging van personenauto’s.

Kan betaald parkeren ingevoerd worden?

De wens om betaald parkeren in te voeren is opgenomen in de ‘Parkeervisie Leiden 2020-2030’, die in de zomer van 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. De voorbereidingen hiervoor worden in dit project meegenomen. De definitieve uitvoering valt buiten dit project en volgt op een nader te bepalen tijdstip.

Hoeveel parkeerplaatsen blijven er over?

In de huidige situatie zijn er 70 parkeerplaatsen, dit worden er 64. De parkeerdrukmeting geeft aan dat er voldoende parkeerplaatsen zijn, ook in de nieuwe situatie. Het verlies van 6 parkeerplaatsen komt door het inpassen van de drempels en de keuze om de parkeervakken iets langer te maken. De parkeervakken komen op dezelfde hoogte te liggen als het trottoir en worden voorzien van een lage schuine trottoirband. Zo kan er prettiger en sneller ingeparkeerd worden.

Kunnen jullie voorzieningen voor laadpalen aanbrengen?

Als er een aanvraag voor een laadpaal wordt gedaan dan bekijken we op dat moment of een dergelijke voorziening aangebracht kan worden.

Waar gaan we onze minicontainers aanbieden?

Minicontainers kunnen worden aangeboden op het trottoir en op de 2 parkeerplaatsen met een informatiebord en een groene lijn aanduiding (1 parkeerplaats nabij 186 en 1 parkeerplaats nabij 234). Op niet-ophaaldagen zijn deze parkeerplaatsen te gebruiken voor parkeren.