Haagweg Zuid - bomenkap en aanwijsbesluit (2021-049)

De parallelweg van de Haagweg (tussen de Korte Vliet en de Churchilllaan) wordt ingericht als fietsstraat en de fietsrotonde bij de Churchilllaan krijgt een flinke opknapbeurt. Eind oktober 2020 informeerden wij u over het definitief ontwerp. In deze brief informeren wij u over de vervolgstappen: de kap van 13 bomen, de verplanting van 6 bomen en het aanwijsbesluit voor de verplaatsing van de ondergrondse container.

Bomenkap

Om plaats te maken voor de fietsstraat worden 13 bomen gekapt en 6 bomen verplant. De 6 bomen worden verplant langs de Haagweg tussen huisnummers 202 t/m 222. Tijdens de aanleg van de fietsstraat worden 13 bomen teruggeplaatst. Op 13 januari 2021 is hiervoor een kapvergunning afgegeven. De kapwerkzaamheden vinden plaats in de week van 8 t/m 12 maart tussen 9.00 uur en 15.00 uur. Voor de kapwerkzaamheden zal het autoverkeer op de parallelweg kortstondig worden gestremd, (brom)fietsers worden omgeleid via het trottoir. Voor het verplanten van de 6 bomen wordt het doorgaande rijverkeer gestremd ter hoogte van huisnummers 202 t/m 222. Een aantal dagen voor de werkzaamheden plaatst de gemeente borden met het verzoek om voorafgaand en tijdens de werkzaamheden niet te parkeren ter hoogte van 202 t/m 222, zodat het werk veilig uitgevoerd kan worden. Onze excuses voor het ongemak.

Aanwijsbesluit verplaatsing ondergrondse container

Dit aanwijsbesluit is nodig voor het verplaatsen van de huidige ondergrondse restvuilcontainer tegenover Haagweg 256-260 naar de overkant van de weg, naast de andere twee ondergrondse containers voor papier en glas. Op deze plek wordt de fietsstraat breder dan de huidige straat, daarom wordt de container verplaatst. Dit besluit wordt in maart gepubliceerd in de rubriek Gemeenteberichten van de Stadskrant en op de website van de gemeente Leiden.

Planning uitvoering

De uitvoering staat gepland voor de zomer van 2021. De precieze startdatum hangt af van de procedure rondom het aanwijsbesluit en de aanbesteding om een aannemer te vinden die het werk gaat uitvoeren. Voordat de werkzaamheden starten, ontvangt u een brief met informatie over de planning en de contactgegevens van de aannemer.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. Kijk voor meer informatie over het project en het definitieve ontwerp van de fietsstraat en -rotonde op de projectpagina ‘Fietsstraat en -rotonde Haagweg’ op de website van de gemeente Leiden. U komt hier door vanaf de homepage achtereenvolgens op ‘Inwoners en ondernemers’, ‘Werkzaamheden in Leiden’ en ‘Bouwen aan de stad’ te klikken.

Met vriendelijke groet,

Danila Ploeger, Projectmanager