Haagweg - onderhoud bestrating

De bestrating van de rijweg en de rottoirs aan de Haagweg is aan groot onderhoud toe. De herbestrating wordt gedaan door zoveel mogelijk het aanwezige materiaal opnieuw te gebruiken. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal. Voor de trottoirs worden nieuwe materialen gebruikt.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op  maandag 9 september en duren naar verwachting tot en met vrijdag 18 oktober. De uitvoering kan door slecht weer of onvoorziene omstandigheden van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijft uw woning bereikbaar. Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Ophalen huisvuil

Waar de straat is opgebroken kan de huisvuilwagen niet komen. Wilt u daarom uw afval aanbieden waar de straat niet opgebroken is. De ophaaldagen van het huisvuil blijven zoals u die gewend bent.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer