Haagweg - correctie bestratingswerkzaamheden

U heeft reeds een bewonersbrief ontvangen over groot onderhoudswerkzaamheden aan de rijweg en het trottoir aan de Haagweg. Deze brief heeft inmiddels de nodige vragen opgeroepen in relatie tot het project Fietsstraat Haagweg Zuid.

Ter verduidelijking meld ik u via deze brief dat wij ons in de onderhoudswerkzaamheden zullen beperken tot het trottoir en dus niet op de rijweg aan de slag zullen gaan.

Op deze manier hebben de onderhoudswerkzaamheden geen raakvlak (meer) met het project.

Excuses voor dit ongemak

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer

Directievoerder, Cluster Beheer