Haagse Schouwweg - opvanglocatie uitgesteld (2022-146)

Vorige maand hebben wij u geïnformeerd over de komst van de opvanglocatie voor asielzoekers op de Haagse Schouwweg 8a t/m n. Graag informeren we u over de stand van zaken van deze locatie en de vorming van de klankbordgroep.

Geen opvang per 1 juli

Het COA heeft aangegeven dat het toch niet haalbaar is om per 1 juli op de Haagse Schouwweg te starten met de noodopvang van de 100 vluchtelingen die nu in de 3 Octoberhal worden opgevangen. De verwachting is dat de reguliere opvang van ongeveer 350 vluchtelingen in december 2022 van start zal gaan, nadat de verbouwing van het pand is afgerond. Als hier meer over bekend is, informeren we u  daarover en kunnen we ook de namen van contactpersonen en de informatienummers geven. Het is waarschijnlijk dat de asielzoekers nog langer in de crisisnoodopvang in de 3 Octoberhal blijven. Hoe lang de periode zal zijn waarin de asielzoekers langer opgevangen worden in de 3 Octoberhal is nog niet bekend. Hierover worden de direct omwonenden op korte termijn geïnformeerd.

Klankbordgroep

Tijdens de informatieavond hebben zich al een aantal mensen aangemeld voor de klankbordgroep. Wilt u ook deelnemen? Dan kunt een mail sturen naar Debbie van der Krogt, d.van.der.krogt@leiden.nl.

De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep willen we plannen in september, gezien de verwachte start van de opvang in december 2022. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Bij dit eerste gesprek willen we graag bespreken wat u als omwonende, ondernemer of vertegenwoordiger vanuit de wijk rond de opvanglocatie belangrijk vindt, welke informatie u wilt ontvangen, welke bijdrage u wilt leveren en op welke manier wij het beste kunnen samenwerken.

Website

Op de website van de gemeente staat informatie over de opvanglocatie aan de Haagse Schouwweg. Hier staan ook de veel gestelde vragen met antwoorden. U vindt de juiste pagina via de link Opvanglocatie Haagse Schouwweg - Gemeente Leiden.

Op de website van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) staat meer informatie over opvang en begeleiding van asielzoekers: COA - Centraal Orgaan opvang asielzoekers
 

Meer informatie

Wilt u iemand spreken? De wijkregisseur van de gemeente, Mirjan van der Blom, is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 071 – 516 57 28.

Op www.leiden.nl/gemeente vindt u meer algemene informatie over de opvang van vluchtelingen. Voor vragen kunt u ook bellen met telefoonnummer 14 071, keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur).

Met vriendelijke groet,

Julius Terpstra,
Wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn