Haagsche Schouwbrug/Stevensbrug - groot onderhoud (2020-078a)

De gemeente Leiden voert groot onderhoud uit aan de Haagsche Schouwbrug en aansluitend aan de Stevensbrug. Tijdens de werkzaamheden zijn de bruggen afgesloten voor al het verkeer. In deze brief informeren wij u over de werkzaamheden, de planning en waar u terecht kan voor meer informatie.

Onderhoud aan de bruggen

Beide bruggen worden gerenoveerd om het risico op storingen te verminderen en de hoogste veiligheidsnormen te realiseren. Ook wordt de besturingskast van de bruggen vernieuwd. De Leidse aannemer Langezaal & Inniger voert de werkzaamheden uit. Na de renovatie kunnen de bruggen weer jaren mee.

Werk aan de Haagsche Schouwbrug

De aannemer start met de renovatie van de Haagsche Schouwbrug op vrijdag 6 maart. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 10 april. Tijdens de werkzaamheden is de brug afgesloten voor al het wegverkeer. Autoverkeer wordt omgeleid via de Haagweg. Fietsers, voetgangers en hulpdiensten worden omgeleid via de Stevensbrug.

Extra openstelling Stevensbrug (busbrug) tijdens spits

Op weekdagen wordt de Stevensbrug tijdens de spits voor het autoverkeer in één richting opengesteld. In de ochtendspits (7.30-9.30 uur) kunnen auto’s de wijk uitrijden via de Stevensbrug, in de avondspits (16.00-18.30 uur) de wijk inrijden via de Stevensbrug. Verkeersregelaars zorgen voor een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer. Vrachtverkeer is hiervan uitgezonderd en moet omleiding via de Haagweg gebruiken.

Werk aan de Stevensbrug

Kort nadat werkzaamheden aan de Haagsche Schouwbrug zijn afgerond, gaat de aannemer verder met de Stevensbrug. De werkzaamheden staan gepland van maandag 20 april t/m maandag 18 mei. Bus-, fiets-, en voetgangersverkeer wordt omgeleid via de Haagsche Schouwbrug.

Bereikbaarheid, verkeer, vaarverkeer

Vanwege het onderhoud kan er een langere reistijd ontstaan. Wij vragen hiervoor om uw begrip.
Het vaarverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden omdat de bruggen tijdens de werkzaamheden open staan.

Vragen over de werkzaamheden?

Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem gerust contact op met de omgevingsmanager van aannemer Langezaal & Inniger via omgevingsmanager@langezaaleninniger.nl

Meer informatie

Heeft u andere vragen? Neem contact op met de gemeente via tel. 14 071 of www.leiden.nl/contact. Meer informatie is ook te vinden op www.leiden.nl/bruggen.

Met vriendelijke groet,

H. van Kernebeek
Projectcoördinator GWT, Gemeente Leiden