Groenoord - terugkoppeling informatiemarkt (2022-279)

Voor de zomervakantie is er een informatiemarkt over de ontwikkelingen binnen Groenoord Bedrijventerrein veld A1+A2 georganiseerd. We hebben ontzettend veel goede ideeën opgehaald voor de natuurspeeltuin en de invulling van het groen. Hier zijn we erg blij mee. Via deze brief geven we graag terugkoppeling en informatie over het vervolg.

Terugkoppeling en vervolg

Bij deze brief zat een praatplaat. Daarop stond wat er per thema aan ideeën aan ons is meegegeven. Ook laat het zien wat er wel of niet meegenomen wordt. Losse opmerkingen die een enkele keer zijn genoemd zijn hierin niet meegenomen, maar zijn wel genoteerd als aandachtspunt. De twee punten over een waterpomp en oversteekpunt worden verder uitgezocht. Wilt u uitleg bij de praatplaat? Neem dan contact op met Yannick de Nooijer (zie hieronder voor contactinformatie).

De ideeën worden verwerkt in een definitief ontwerp en deze wordt in het 1e kwartaal van 2023 afgerond. De bouw van de bedrijfsunits (1e fase) is al gestart. De oplevering van deze bedrijfsunits en de start van de inrichting van de natuurspeeltuin staan voor de 2e helft van 2023 op de planning.

Meer informatie

Actuele ontwikkelingen rondom Groenoord kunt u ook volgen via www.leiden.nl/groenoord.

Daarnaast kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden via: www.leiden.nl/stadsnieuws. Abonneer u vervolgens op ‘Leiden Noord’.

Heeft u vragen over deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden: tel. 14 071 keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact .

Met vriendelijke groet,

Yannick de Nooijer

Projectmanager gemeente Leiden.