Groenoord - start uitvoering buurttuin Bakker Korffstraat

Graag informeren we u over de uitvoering van de werkzaamheden voor de aanleg van de buurttuin Bakker Korffstraat.

Op woensdag 14 november starten we met het aanleggen van de nog niet uitgevoerde onderdelen van het ontwerp. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in de week van 19 tot en met 23 november afgerond.

Aanleiding

Enkele medebewoners uit de buurt namen vorig jaar het voortouw om te onderzoeken of er op het onbebouwde terrein op de hoek van de Bakker Korffstraat een buurttuin kon worden aangelegd. Tijdens een informatieavond hebben zij hiervoor inspiratie en wensen bij u opgehaald. Met ondersteuning van de gemeente hebben zij de opgehaalde wensen vertaald in een schetsontwerp.

Moestuinbakken, convenant

Op de informatieavond van 1 maart jl. is het schetsontwerp aan u gepresenteerd. In het voorjaar zijn de moestuinbakken, vooruitlopend op het gehele plan, alvast aangelegd. Eind augustus ondertekende de buurtvereniging het convenant met de gemeente Leiden.

Hiermee is het onderhoud van de buurttuin overgedragen aan de buurtvereniging, commissie beheer buurttuin Bakker Korffstraat.

Het nieuwe ontwerp

Het schetsontwerp is inmiddels uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Op de achterzijde van deze brief treft u de afbeelding aan van het schetsontwerp. Het ontwerp bevat de reeds aanwezige moestuinbakken, plantvakken voor veel (inheemse) bloemen, planten en heesters,

looppaden, twee pergola’s, een speelboom en vijf bomen, te weten: gewone vogelkers, mispel, kweepeer, krentenboom en een hazelaar.

Samen aan de slag

De gemeente ondersteunt het bewonersinitiatief vanuit het project ‘Samen aan de slag’, dat ruimte geeft aan initiatieven van bewoners om de eigen leefomgeving te verfraaien met extra groen. De gemeente Leiden ondersteunt door mee te denken met het ontwerp.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Van maandag tot en met donderdag kunt bellen met Ronald van der Steen, tel. 06 21825315 of een e-mail sturen naar aandeslag@leiden.nl.

Mede namens de initiatiefnemers en de buurtvereniging,

Ronald van der Steen
Projectleider Samen aan de Slag

De brief met een overzichtsfoto en het ontwerp kunt als pdf-formaat (pdf, 793 kb) bekijken.