Groenoord: gebiedsvisie Schipholweg

De gemeente gaat - in samenwerking met vele andere betrokkenen - een gebiedsvisie voor de Schipholweg opstellen. De gebiedsvisie gaat bijvoorbeeld over: Wat voor uitstraling moet de Schipholweg hebben? Hoe wordt het prettig wonen en werken aan de Schipholweg? Hoe maken we beter gebruik van de ligging nabij het station? Hoe vertalen we duurzaamheidsambities in concrete maatregelen?

Gebiedsvisie Schipholweg

Aanleiding voor de gebiedsvisie zijn enkele particuliere initiatieven om panden te herontwikkelen aan de Schipholweg en de ambitie om hier te verduurzamen.

De gebiedsvisie wordt de komende maanden ontwikkeld in samenwerking met eigenaren, huurders, ontwikkelaars, beleggers, maatschappelijke organisaties, gebruikers en omwonenden van de Schipholweg.

Het college van B en W heeft voor de gebiedsvisie drie vertrekpunten meegegeven:

  • functiemenging (van kantorengebied naar een gebied met een kantoor- en woonfunctie);
  • verduurzaming; en
  • verdichting.

Vooraankondiging inloopavond

Zoals gezegd wordt de gebiedsvisie voor de Schipholweg ontwikkeld in samenwerking met belanghebbenden. In dit proces wordt u, als bewoner van Groenoord-Noord, vertegenwoordigd door wijkvertegenwoordigers. Met hen bespreken wij de eerste conceptversie van de gebiedsvisie.

Vervolgens wordt de visie verder uitgewerkt. Over de uitgewerkte gebiedsvisie organiseren wij in het nieuwe jaar een inloopavond. Hiervoor ontvangt u te zijner tijd een aparte uitnodiging.

Meer weten?

De wijkvertegenwoordigers van Groenoord-Noord gebruiken de Facebookgroep ‘Groenoord-Noord’ om berichten over het project Gebiedsvisie Schipholweg te plaatsen.

Heeft u nu al vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Willemijn Simpson via het contactformulier.

Met vriendelijke groet,

Wout van der Heijden

Projectmanager