Groenoord - bedrijfsunits 2021-006

Beste buurtbewoners,

Allereerst nog de allerbeste wensen voor 2021! Hopelijk voor iedereen een beter jaar dan 2020.En een jaar waarin het nodige gaat gebeuren bij u in de buurt.

Ontwikkeling bedrijfsunits

Pike projecten B.V. wil in het noordwesten van het gebied Groenoord een aantal bedrijfsunits bouwen. Hiervoor wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit plan komt ongeveer in februari 2021 ter inzage. Dit wordt gepubliceerd in de gemeenteberichten in de Stadskrant. Daarin staat ook vermeld hoe u kunt reageren op de plannen met een zienswijze. De planning is dat als de bestemmingsplanprocedure is afgerond, de bouw eind 2021 start. Zodra door Pike projecten B.V. de vergunning is aangevraagd ontvangt u hierover een informatiebrief. In de tussentijd worden ter plaatse diverse onderzoeken uitgevoerd.

Verplaatsing trapveldje

Om de toekomstige bedrijfsunits goed te kunnen bereiken, wordt er een weg aangelegd en het trapveldje verplaatst. In de schets hier rechts ziet u om welke weg het gaat, hoe de weg gaat lopen en waar het trapveldje komt te liggen. Overleg wijkvereniging Op 21 september was er een overleg met de wijkvereniging waarin uitleg is gegeven over de toekomstige veranderingen. Tijdens dit overleg kwamen een aantal vragen en opmerkingen over het plan naar voren (bijvoorbeeld over verkeersstromen en de verhouding met andere toekomstige ontwikkelingen). Het verslag van deze bijeenkomst met daarin de antwoorden van de gemeente vindt u op www.leiden.nl/groenoord.