Gooimeerlaan-Singelpark - Ecologische verbinding (2023-271)

Leiden moet ook in de toekomst een fijne stad zijn om in te leven. Het is daarom belangrijk om het groen in de stad zo veel mogelijk te versterken en de verschillende groene plekken aan elkaar te verbinden. Meer groen in de stad zorgt voor een betere leefbaarheid, het houdt water vast in de ondergrond en gaat de opwarming tegen.

Verbinding Gooimeerlaan - Singelpark

Er ligt een kans om de groene verbinding tussen de Gooimeerlaan en het Singelpark te versterken. Deze verbinding noemen we ook wel een ‘groene spaak’, een verbinding van de tweede groene ring (het plan voor een aaneengesloten groene ring door de wijken heen) naar het Singelpark. Specifiek gaat het over het groen en water van de Driemanschapskade, de overkluizing van de Willem de Zwijgerlaan, het groen in de Tuin van Noord en het zuidelijk deel van de Gooimeerlaan. We willen het aanwezige groen verbinden door kruidenrijk grasland, heesters en eventueel bosplantsoen toe te voegen en de oeverbegroeiing meer gefaseerd te gaan onderhouden. Er wordt ook gewerkt aan een vleermuisvriendelijke verlichting op deze plek.

Zo ontstaat er een sterke ecologische verbinding, die waardevol is voor flora en fauna. Denk bijvoorbeeld aan vleermuizen, amfibieën, insecten en kleine zoogdieren die hun weg kunnen vinden van de tweede groene ring naar het Singelpark en kunnen profiteren van nieuwe voedsel- en schuilplekken.

Denk mee op dinsdag 7 november   

Hoe deze ecologische verbinding eruit komt te zien, staat nog niet vast. Daarover wil de gemeente graag in gesprek met omwonenden en betrokkenen. Dit doen we op dinsdag 7 november van 19.00 tot 20.30 uur in het Theehuis Noord, Joop Vervoornpad 1 in Leiden. Op deze bijeenkomst willen we u verder informeren over het plan voor de aanleg van de ecologische verbinding en horen we graag uw ideeën. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

Planning

Na de bijeenkomst gebruikt de gemeente de bij u opgehaalde informatie en reacties om een definitief plan te maken voor de ecologische verbinding. In 2024 gaat dan  de uitvoering plaatsvinden.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Stan van der Laan
Projectleider cultuurtechniek en klimaatadaptatie