Gooimeerlaan 25 - inloopmiddag (2023-005)

In deze brief leest u meer over de ontwikkelingen rondom het gebouw op de Gooimeerlaan 25. Tot september was de brandweerkazerne hier gevestigd. Door de verhuizing van de brandweer denken we na over een nieuwe invulling van deze locatie.

Haalbaarheidsonderzoek Gooimeerlaan 25

Op dit moment onderzoeken we of op deze locatie tijdelijke woningbouw mogelijk is voor een mix van bijzondere doelgroepen (statushouders, uitstromers uit de maatschappelijke opvang en jongeren). We hopen met dit project bij te dragen aan het terugdringen van het tekort aan woningen voor deze aandachtsgroepen.   

Inloopmiddag

We nodigen u van harte uit voor de inloopmiddag We vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt over mogelijke toekomstige plannen in uw wijk. Vanaf de start van ons onderzoek hebben we met uw wijkvereniging contact gehad. Deze brief is ook in overleg met hen in de buurten “Roden, Banken, Bessen, Wieren en Tuinen” bezorgd.

Mocht u als omwonende geïnteresseerd zijn in de verdere ontwikkelingen, dan nodigen we u van harte uit om een kijkje te komen nemen tijdens een informele inloopmiddag. U kunt binnenlopen tussen 14.00 en 16.00 uur, wanneer het u uitkomt. De koffie staat klaar en we staan u dan graag te woord.

Wanneer            woensdag 18 januari 2023

Tijd                    14.00 – 16.00 uur

Adres                 Gooimeerlaan 25 (voormalige brandweerkazerne)

Vragen?

Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Hoogewerf
Projectmanager Gooimeerlaan 25
Gemeente Leiden