Ghandistraat - voorlopige locaties ondergrondse containers

De gemeente Leiden is begonnen met het ondergronds brengen van verschillende containers. Na het succes van restafvalcontainers, willen we nu ook graag de glas-, papier- en textielcontainers ondergronds brengen. In deze brief kunt u de voorlopige locaties inzien.

Voorlopig aanwijsbesluit nieuwe locaties

Het merendeel van deze containers komt op dezelfde plek waar nu de bovengrondse containers staan. Op een enkele plek is het niet mogelijk om op de bestaande locatie ondergronds te gaan. Hier zijn nieuwe locaties voor aangewezen.

Keuze van containerlocaties

De ondergrond van de stad Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen en is daardoor niet overal geschikt voor ondergrondse containers. We hebben daarom na zorgvuldig onderzoek een overzicht van voorlopige locaties opgesteld. Hierbij bent u in de gelegenheid te reageren op deze locaties. De locatie vindt u hieronder.

  • Gandhistraat t.h.v. nummer 15: 1 papier, 1 glas. Totaal 2 containers, locatienummer 160

Plattegronden met locaties inzien

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekeningen liggen vanaf 12 april 2019 ter inzage in het stadhuis (Stadhuisplein 1) en het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur en in het stadhuis ook op donderdag van 17.00-20.00 uur en op zaterdag van 09.00-13.00 uur.

Indienen zienswijzen

U kunt in de periode van 12 april tot 24 mei 2019 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. mevrouw L. Brobbel, Cluster Beheer, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden of via het contactformulier: www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ‘zienswijze locaties ondergrondse containers glas, papier en textiel’.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,

Cluster Beheer