Gerrit Doustraat - speelmogelijkheden (2021-057)

De gemeente heeft van een aantal kinderen en ouders van de Gerrit Doustraat ideeën gekregen voor het verbeteren van het speelplezier in de Gerrit Doustraat. De gemeente is er een voorstander van om de speelmogelijkheden in uw straat te verbeteren, om zo de creativiteit aan te wakkeren en het spelen op straat te stimuleren.

Inspraak

De gemeente betrekt u graag bij de plannen in uw buurt, omdat we willen dat de speelmogelijk-heden aansluiten bij de wensen van de omwonenden.
Op doemee.leiden.nl kunt u de volgende mogelijkheden bekijken en uw voorkeur aangeven:

  1. Bordspellen op de stoep
  2. Atletiekbaan op de stoep
  3. Schilderslijst op een muur of op de stoep
  4. Speelblokken op de stoep
  5. Hinkelen op de stoep
  6. Maak je eigen strip
  7. Watertegels
  8. Knikkeren

Heeft u een ander idee voor een speelaanleiding in de Gerrit Doustraat? Dan kunt u dat ook indienen. Daarnaast kunt u aangeven of er interesse is in een:

9.           Geveltuintje met eetbare planten/ kruiden.

Op basis van de reacties werkt de gemeente een voorstel uit. Dat voorstel leggen wij dan weer via een bewonersbrief aan u voor, en kunt u reageren op dat voorstel.

Hoe werkt het?

Wilt u meebeslissen? Dat kan tot en met zondag 4 april via doemee.leiden.nl.
Wanneer het u niet lukt om uw voorkeur online door te geven, stuur dan uiterlijk zondag 21 maart een email naar speelplekken@leiden.nl. Dan krijgt u het formulier met de vragen per mail en kunt u uw reactie weer per mail terugsturen.

LET OP: wij nemen alleen reacties mee die betrekking hebben op het spelen in de straat! Andere zaken zoals meldingen van overlast of over afval kunt u doorgeven via www.leiden.nl/melding.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 keuze 4.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ton den Dulk
Projectcoördinator Water en Spelen
Cluster Beheer