Gerestraat - definitief ontwerp (2019-318)

Op 20 september en 14 oktober bespraken wij uw wensen en ideeën voor het plein aan de Gerestraat. De gemeente wil het versteende pleintje vergroenen en aanpassen. In deze brief leest u meer over het definitieve ontwerp en over de uitvoering.

Ontwerp

Het plein aan de Gerestraat krijgt binnenkort een andere uitstraling. De ideeën hierover zijn samen met de bewoners uit de buurt besproken. Op basis van gesprekken met de bewoners en de gemeente is het ontwerp gemaakt. U vindt hier het definitieve ontwerp (png, 652 kb).

Planning

We willen nog dit plantseizoen (loopt tot en met maart volgend jaar) het pleintje aanpassen. U krijgt een brief over de concrete planning en de uit te voeren werkzaamheden zodra hier meer over bekend is.

Uw reactie

Als u meer wilt weten of graag mee wilt werken aan dit initiatief, dan kunt u reageren tot en met woensdag 13 november. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar aandeslag@leiden.nl onder vermelding van plein Gerestraat.

Met vriendelijke groet,

Wanita Mahesh
Wijkbeheerder Binnenstad
Gemeente Leiden