Geregracht - voorlopig aanwijsbesluit ondergrondse containers (2020-376)

Op 24 augustus stuurden wij u een bewonersbrief over het voorlopig aanwijsbesluit over de voorlopige locatie aan de Geregracht voor het plaatsen van ondergrondse containers voor papier en glas. U kunt deze brief teruglezen via www.leiden.nl/bewonersbrieven, onder nummer 2020-318.

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de procedure.

Zienswijzen

U heeft tot 2 oktober 2020 uw zienswijze naar voren kunnen brengen op het ter inzage gelegde en voorgelegde voorlopige aanwijsbesluit.

Besluit definitieve locaties

Het college van burgemeester en wethouders heeft, mede op basis van de zienswijzen, besloten om de locaties voor ondergrondse afvalcontainers voor papier en glas definitief aan te wijzen:

  • Geregracht, 1 papiercontainer + 1 glascontainer, locatienr. LDO_16.

Plattegronden met definitieve locaties inzien

Het definitieve aanwijsbesluit en de bijbehorende locatietekening liggen van 23 oktober tot en met 4 december 2020 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190, geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Werkzaamheden, parkeren, verkeershinder

De werkzaamheden bestaan onder andere uit graafwerk, het plaatsen van een betonnen bak in de bodem en andere werkzaamheden. Wij vragen u om uw begrip en medewerking mocht blijken dat u tijdens deze werkzaamheden tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt parkeren, of dat u eventueel moet omrijden.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur) of via www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,
Cluster Beheer gemeente Leiden