Geregracht - aanwijsbesluit containers (2020-318)

De gemeente Leiden wil, na het ondergronds brengen van de restafvalcontainers, ook de glas-, papier- en textielcontainers ondergronds aanleggen. Deze containers komen meestal op dezelfde plek waar nu de bovengrondse containers staan.

Keuze van containerlocaties

De ondergrond van de stad Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen, waardoor niet elke locatie geschikt is voor ondergrondse containers. We hebben daarom na zorgvuldig onderzoek een voorlopige locatie aangewezen.

Geregracht, 1 papiercontainer en 1 glascontainer, locatienummer LDO_16.

Plattegrond inzien

De publicatie van het voorlopig aanwijsbesluit heeft plaatsgevonden op donderdag 20 augustus in de rubriek Gemeenteberichten van de Stadskrant.

De stukken (aanwijsbesluit en locatietekening liggen van tot en met 1 oktober 2020 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190, geopend maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur.

Indienen zienswijzen

U kunt tijdens de inzageperiode (t/m 1 oktober 2020) schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. C. Elstgeest, Cluster Beheer,

Postbus 9100, 2300 PC Leiden of via het contactformulier: www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ‘zienswijze locatie Geregracht ondergrondse containers papier en glas’.

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, via telefoonnummer 14 071.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,

Cluster Beheer