Gerecht - vergroenen plein (2021-304)

Het plein aan het Gerecht staat op de zogenoemde Groene-Kansen-Kaart en krijgt binnenkort een andere uitstraling. In deze brief leest u hier meer over.

Wat is de Groene-Kansen-Kaart?

De gemeente wil zoveel mogelijk verharde oppervlakte in de stad vergroenen. Dit is nodig vanwege de klimaatverandering en voor het opvangen van water. Meer groen is ook meteen een kans om de biodiversiteit een steuntje in de rug te geven. Daarnaast is het toevoegen van groen een natuurlijke bestrijding tegen hitte in de zomer. De Groene-Kansen-Kaart is een meerjarenplanning om versteende locaties in de stad te vergroenen. Het plein aan het Gerecht  is nu aan de beurt.

Wat gaat er gebeuren?

Er worden zoveel mogelijk stenen vervangen door groen zonder daarmee het historisch karakter van het plein kwijt te raken. Het aanwezige groen en het groen dat we gaan plaatsen krijgt groeiplaatsverbetering. Dat betekent dat er ondergronds veel meer voeding komt voor de bomen en planten, waardoor ze beter kunnen groeien.

Planning

We starten deze winter met het aanpassen van het plein aan het Gerecht. Voordat de werkzaamheden starten ontvangt u een bewonersbrief van de aannemer over de concrete planning van de uitvoering.

Uw reactie

Meewerken aan dit initiatief of meer weten over de plannen? Neem dan vóór 4 december 2021 contact op via de e-mail: aandeslag@leiden.nl onder vermelding van het Gerecht.

Met vriendelijke groet,

W. Mahesh

Wijkbeheerder binnenstad

Gemeente Leiden