Gasthuiswijk - Voorlopige locatie ondergrondse container voor huishoudelijk restafval en glas papier en textiel (2023-072)

Naar aanleiding van de rioolvervanging en herinrichting van de Gasthuiswijk fase 2 dienen diverse ondergrondse containers te worden verplaatst. In onderstaande tabel en de bijlage (tekening) leest u op welke plekken de containers worden geplaatst.

Keuze van containerlocatie

De ondergrond van de stad Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen en is daardoor niet overal geschikt voor ondergrondse containers. We hebben daarom na zorgvuldig onderzoek een voorlopige locatie aangewezen. Hierbij wordt u in de gelegenheid gesteld te reageren op deze locatie.

Straatnaam

papier

glas

textiel

restafval

totaal

Locatienr.

1. Boshuizer-kade (verplaatsing vanuit Duinhof)

  

 

1

1

GHW F2-R01

2. Boshuizer-kade (verplaatsing vanuit Boshof)

 

 

 

1

1

GHW F2-R02

3. Frederik van Eedenlaan (verplaatsing vanuit Frederik
van Eedenlaan)

 

 

 

1

1

GHW F2-R03

4. Frederik van Eedenlaan (verplaatsing vanuit Willem Klooslaan)

1

1

1

 

3

GHW F2-W04

5. Hoflaan (verplaatsing vanuit Akkerhof)

 

 

 

1

1

GHW F2-R05

6. Hoflaan (verpaatsing vanuit Weidehof en bijplaatsing)

 

 

 

2

2

GHW F2-R06

Plattegronden met locatie inzien

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekening ligt vanaf 17 maart tot en met 28 april 2023 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden, geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.

Indienen zienswijzen

U kunt in de periode van 17 maart tot en met 28 april 2023 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. René Kossen en afdeling Stadsingenieurs, Postbus 9100, 2300 PC Leiden of per e-mail aan: www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ”‘zienswijze, naam locaties, ondergrondse containers”.

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, via tel. 14 071 of via het contactformulier www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

René Kossen
Stadsingenieurs
Gemeente Leiden