Gasthuiswijk - informatie werkzaamheden (2021-194)

In de week van 23 augustus start G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf met de aanleg van een nieuw riool en de nieuwe inrichting van straten, trottoirs en groen in uw wijk. Bij deze brief treft u een samenvatting met de belangrijkste informatie over de werkzaamheden, de planning en een faseringskaart.

Op woensdag 30 juni was de online informatiebijeenkomst voor wijkbewoners over de uitvoering van het nieuwe ontwerp van de Gasthuiswijk. Wilt u de presentatie die op deze informatiebijeenkomst is gegeven of het definitief ontwerp (DO) van De Gasthuiswijk nog eens bekijken? Kijk op doemee.leiden.nl. Scroll hier naar project De Gasthuiswijk en bekijk de presentatie, het filmpje of download het ontwerpboekje.

Heeft u nog vragen over deze brief en de bijlagen? Neem contact op met omgevingsmanager Francis Nauman via telefoonnummer 14 071. 

Vriendelijke groet,

Projectteam De Gasthuiswijk

Bijlage:

- samenvatting informatiebijeenkomst

- plattegrond met fasering van werkzaamheden (alleen in de papieren brief, niet online)

Bijlage: samenvatting van de belangrijkste informatie van de informatiebijeenkomst 30 juni 2021

Projectteam Gasthuiswijk

Het projectteam bestaat uit medewerkers van de gemeente Leiden en van G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf. Gezamenlijk zetten zij zich in voor een groene en veilige Gasthuiswijk. Aanspreekpunt voor de buurt is Francis Nauman, omgevingsmanager van gemeente Leiden. Hij is bereikbaar via f.nauman@leiden.nl. Het projectteam is gehuisvest in het projectbureau aan de Willem Klooslaan 11. Heeft u vragen? Maak dan een afspraak met Francis Nauman via f.nauman@leiden.nl of 06-249 130 43 of kom langs op een woensdag in september tussen 14 en 19 uur bij het projectbureau aan de Willem Klooslaan 11.

Deze projectteamleden komt u tegen in de wijk:

 • Francis Nauman, omgevingsmanager gemeente Leiden en aanspreekpunt voor de buurt
 • Joey de Roode, toezichthouder gemeente Leiden, is vaak in het gebied aanwezig
 • Corine van de Laar, omgevingsmanager Van der Ven en verantwoordelijk voor de BouwApp en communicatie met de buurt
 • Coen Hoorn, uitvoerder Van der ven en vaak aanwezig in het gebied

Vervangen van riool

Om het riool te vernieuwen, halen we eerst de bestrating weg. Daarna graven we de oude rioolbuis uit en vervangen deze door twee gescheiden rioolbuizen. Een buis is voor het afvalwater vanuit de woningen. De tweede buis is voor regenwater. Daarna richten we de straten en buitenruimte in met nieuwe verharding, groen, straatmeubilair en prullenbakken.

Waarom een gescheiden riool?

Hevige regenbuien leiden steeds vaker tot wateroverlast. Een gescheiden rioolstelsel houdt het schone regenwater (hemelwater) gescheiden van het vervuilde rioolwater uit de woningen. Zo is er minder kans op wateroverlast. Een gescheiden rioolstelsel vraagt ook aanpassingen van u als bewoner. Om het hemelwater schoon te houden, willen we niet dat er afval of vuil water in de putten komt. U kunt dus niet meer de kliko’s uitspoelen of de auto wassen op straat. De auto kunt u wassen bij de wasstraat of het benzinestation.

Kijk voor het hele verhaal naar het filmpje over het afkoppelen van het op Doemee.leiden.nl. Hier ziet u ook wat u zelf kan doen, zoals de regenpijp afkoppelen en aansluiten op het nieuwe hemelwaterriool of bijvoorbeeld het plaatsen van een regenton. Wilt u uw woning afkoppelen, of wilt u er meer over weten? Neem contact op met Francis Nauman

Planning werkzaamheden

We gaan in fases aan de slag. Dit doen we met verschillende ploegen en op verschillende tijdstippen. Zo houden we de wijk goed bereikbaar. Bekijk het bijgevoegde faseringskaartje.

De werkzaamheden duren ongeveer anderhalf jaar. Het werk is begin 2023 klaar. In de BouwApp kunt u de verschillende fases op de voet volgen. Zo ziet u ook wanneer uw straat aan de beurt is.

Bereikbaarheid en parkeren

We zorgen ervoor dat u ook tijdens de werkzaamheden uw woning veilig kunt bereiken en uw auto kunt parkeren.

Het gebied waar we werken (werkvak) sluiten we aan het begin en het eind af met rood-wikke hekken. Bij gevaarlijke werkzaamheden gebruiken we grote bouwhekken om het terrein af te sluiten. Gele vooraankondigingsborden plaatsen we twee weken voor de start van werkzaamheden. Ook komen er omleidingsborden. We werken in kleine werkvakken om de parkeerdruk zoveel mogelijk te beperken. Bij hofjes en straten met eenrichtingsverkeer werken we in werkvakken van 40 meter lang. Bij straten waar je van twee kanten in kan rijden, zijn de werkvakken 80 meter lang. Bij de Van der Helmlaan komen tijdelijk extra parkeervakken.

Woningen en bedrijfspanden blijven veilig bereikbaar te voet. Waar het trottoir opengebroken is, komen kunststof loopschotten voor voetgangers. We zorgen er ook voor dat hulpdiensten tijdens de werkzaamheden tot zeker 40 meter bij de woningen komen. En er komen verzamelplaatsen waar u als bewoner uw afvalcontainer kan plaatsen, zodat de vuilophaaldienst deze kan legen.

Bouwkundige opnames woningen en tuinen

Binnenkort ontvangen de eerste bewoners een brief over een bouwkundige opname van de woning en tuin. We monitoren op twee momenten de staat van alle woningen en tuinen: vooraf en als de werkzaamheden klaar zijn. Zo kunnen we objectief vaststellen of er schade is ontstaan. De eerste opnames zijn in juli/augustus in de Jacob van Campenlaan, Van ’s-Gravensandestraat, Vingboonshof, Stalpaerthof en Van Banchemhof. Het bedrijf Quatrro Expertise B.V. voert deze opnames uit. Voor werkzaamheden die trilling veroorzaken, helpen trillingsmetingen om schade te monitoren en voorkomen.

Bouwterrein

We richten een bouwterrein in op een gedeelte van het grasveld aan de Bazelstraat (zie de bijgevoegde kaart), zodat er ook ruimte voor spelen overblijft. Op het bouwterrein komt een bouwkeet van Van der Ven en de opslag van het materiaal. Het bouwterrein wordt omsloten door bouwhekken. Hierbinnen parkeren bouwvakkers straks hun auto. We zijn nog in gesprek met woningcorporatie De Sleutels over een extra opslagplek achter de laatste flat aan de Van ‘s-Gravensandestraat. We hebben extra opslagruimte nodig om materialen die worden hergebruikt tijdelijk op te slaan.

Werktijden

Vanaf 6.30 uur arriveren de eerste bouwvakkers op het terrein. Om 7.00 uur gaan we van start en gaan de kranen en machines aan. Dit kan enige geluidshinder geven. We werken door tot 17.00 uur. Een enkele keer zijn we op een zaterdag aan het werk. Dit kondigen we tijdig aan in de BouwApp.

Gebiedsconciërge

Tijdens werkdagen is er een gebiedsconciërge aanwezig in de wijk. Deze heeft regelmatig contact met Francis Nauman, de omgevingsmanager. De gebiedsconciërge zorgt ervoor dat de bouwplaats netjes en opgeruimd is en de werkvakken veilig zijn ingericht. U kunt ook met vragen of meldingen bij de gebiedsconciërge terecht. U kunt uitzonderingen zoals slecht ter been, verhuizing, verbouwing et cetera melden bij Francis Nauman.

Zo blijft u op de hoogte

Deze brief geeft een samenvatting van de presentatie op de informatiebijeenkomst van 30 juni jl. Deze presentatie kunt u op uw gemak terugzien op doemee.leiden.nl. Scroll hiervoor naar project Gasthuiswijk.

De komende periode houden we u op de hoogte via:

 • de BouwApp met projectinformatie, wekelijkse updates over werkzaamheden, planning en contactgegevens en tevredenheidsmonitor
 • een brief huis-aan-huis bij de start van de werkzaamheden in het betreffende deelgebied
 • inloop bij het projectbureau aan de Willem Klooslaan 11, elke woensdag in september tussen 14 en 19 uur

Vast aanspreekpunt voor u is omgevingsmanager Francis Nauman. U kunt Francis aanspreken op straat en op het projectbureau of uw vragen per mail stellen via f.nauman@leiden.nl of tijdens werktijden bellen naar:

06-249 130 43. Voordat G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf aan de slag kan, vinden er werkzaamheden plaats voor de kabels en leidingen. Hierover ontvangt u een brief van uw waterbedrijf en energiebedrijf.

Zo komt u aan de BouwApp.

Download de BouwApp. op uw smartphone:

 • scan de QR-code in deze brief met uw telefoon (alleen bij de papieren brief, niet online) of ga naar de App Store en download daar de app gratis
 • zoek in de app naar project Gasthuiswijk
 • open het project en klok op ‘volgen’
 • selecteer bij welke groep u hoort: Bewoner

U kunt de BouwApp ook op uw computer bekijken. Ga daarvoor naar https://debouw.app/projects/gasthuiswijk en blijf op de hoogte. Elke twee maanden vragen we in de BouwApp hoe tevreden u bent over de communicatie, maatregelen, veiligheid etc. Zo kunnen we aanpassen doorvoeren waar dat nodig is.

Vragenronde

Tot slot zijn er vragen gesteld. Hieronder vindt u antwoord op algemene vragen:

Wie wordt de uitbater van deelauto’s/laadpalen?

Als u een extra laadpaal wilt bij u in de wijk dan kunt u deze zelf aanvragen via www.openbaarladen.nl. De leverancier beoordeelt deze aanvraag en gaat in overleg met de gemeente om samen de juiste plek te bepalen. Het aanvragen van deze laadpaal is kosteloos.

Hoe zit het met de toegankelijkheid van persoonlijke parkeerplekken?

Bewoners met persoonlijke parkeerplekken kunnen een mail sturen naar f.nauman@leiden.nl.

Zijn ondergrondse vuilcontainers nog toegankelijk?

We verwachten dat de containers grotendeels gebruikt kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is, ontvangen de desbetreffende omwonenden hier nadere informatie over. Er zal dan een alternatief geboden worden. Ook zullen we dit ter plaatse van de desbetreffende ondergrondse container aangeven.

Heeft u specifieke vragen die alleen betrekking hebben op uw woning/situatie of het afkoppelen van uw regenpijp? Mail dan naar f.nauman@leiden.nl.