Gasthuiswijk - definitieve locatie ondergrondse container voor huishoudelijk restafval en glas, papier en textiel (2023-186)

Naar aanleiding van de rioolvervanging en herinrichting van de Gasthuiswijk fase 2 dienen diverse ondergrondse containers te worden verplaatst. In onderstaande tabel leest u op welke plekken de containers worden geplaatst.

Keuze van containerlocatie

De ondergrond van de stad Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen en is daardoor niet overal geschikt voor ondergrondse containers. We hebben daarom na zorgvuldig onderzoek een voorlopige locatie aangewezen. Hierbij worden deze voorlopige locaties definitief vastgesteld.

Straatnaam

papier

glastextielrestafvaltotaal

Locatienummer

Boshuizerkade (verplaatsing vanuit Duinhof)

 

  

1

1

GHW F2-R01

Boshuizerkade (verplaatsing vanuit Boshof)

 

  

1

1

GHW F2-R02

Frederik van Eedenlaan (verplaatsingvanuit Frederik van Eedenlaan)

   

1

1

GHW F2-R03

Frederik van Eedenlaan (verplaatsingvanuit Willem Klooslaan)

1

1

1

 

3

GHW F2-W04

Hoflaan (verplaatsting vanuit Akkerhof)

   

1

1

GHW F2-R05

Hoflaan (verplaatsting vanuit Weidehof en bijplaatsing)

   

2

2

GHW F2-R06

Plattegronden met locatie inzien

Het definitieve aanwijsbesluit en de locatietekening ligt vanaf 18 juli tot 12 september 2023 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden, geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Beroep

Indien u het niet eens bent met het definitieve aanwijsbesluit kunt u - als u belanghebbende bij dat besluit bent - hiertegen beroep indienen bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan op de dag na die waarop het definitieve aanwijsbesluit ter inzage is gelegd.

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, via tel. 14 071 of via het contactformulier.

Met vriendelijke groet,

Bart van der Kamp,
Projectmanager Willem de Zwijgerlaan