Gabriël Metzustraat - werkzaamheden (2022-212)

In oktober wordt in opdracht van gemeente Leiden gestart met de kap van bomen en rioolwerkzaamheden op de Gabriël Metzustraat. Dit is ter voorbereiding op de bouw van de bedrijfsunits op veld A1+A2 Groenoord Bedrijventerrein te noorden van de natuurspeeltuin. Met deze brief informeren wij u over wat dit voor u betekent.

Bomenkap

Op maandag 3 en dinsdag 4 oktober 2022 worden 14 bomen gekapt op veld A1+A2. Dit is om ruimte te maken voor de bouw van de bedrijfsunits. Uw woning of bedrijf blijft tijdens de kap gewoon bereikbaar.

Rioolwerkzaamheden

Een onderdeel van het project bedrijventerrein A1+A2 is het aanbrengen van een riool. Deze loopt onder andere onder het kruispunt van de Gabriel Metzustraat/ Floris Versterlaan door. Door de maatregelen die daar getroffen worden, is het minder gemakkelijk om met de auto te passeren.

Hinder rioolwerkzaamheden

Door de werkzaamheden aan het kruispunt is uw woning vanaf 10 oktober tot 31 oktober minder goed bereikbaar. Onze excuses hiervoor. Ook kunt u enige geluidshinder ervaren, wij doen ons best dit zoveel mogelijk te beperken. Alleen door slecht weer of onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning. Zodra dit het geval is laten wij u dit zo snel mogelijk weten. Tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met F. Witteman van Van Eijk via 06 461 506 48.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de opzichter van het werk de heer R. van der Vossen van de gemeente Leiden, tel. 14 071 - Leiden, keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur) of vul het formulier in op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Ing. C. Ernst
Sr. Technisch Projectleider