Gabriël Metzustraat - vervangen speeltoestellen (2019-394)

Op 11 oktober stuurden wij u een brief over de renovatie van de speelplek aan de Gabriël Metzustraat. Op die brief hebben wij diverse reacties ontvangen.

Wijzigingen op basis van de inspraak

Aan de hand van de inspraak is het plan voor het vervangen van de speeltoestellen aangepast. De veranderingen ten opzichte van het vorige plan zijn de volgende:

  • Er werd gevraagd om het eenpersoonsveerelement te behouden. Omdat het toestel nog in goede staat is blijft het staan.
  • Het toestel in de vorige brief leek een aantal bewoners niet geschikt voor de vele jonge kinderen in de straat. Om deze reden hebben wij een nieuw veerelement uitgezocht.

Ook is gevraagd of er meer speeltoestellen geplaatst kunnen worden. Het budget is hiervoor helaas niet toereikend.

Werkzaamheden

Op donderdag 23 januari 2020 wordt het veerelement vervangen. Het bestaande vier persoons veerelement en de rubbertegels worden eerst verwijderd. Hierna wordt het nieuwe vier persoons veerelement geplaatst en wordt het groene kunstgras gelegd.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Wij vragen hier uw begrip voor. Mocht u toch teveel hinder ondervinden kunt u contact opnemen met Ronald van der Steen, via 14 071.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Annabel van de Sande

Projectcoördinator Groen, Water en Spelen

Cluster Beheer