Gabriël Metzustraat - verkeersveiligheid (2020-256)

De gemeente heeft verschillende signalen uit uw buurt ontvangen over de verkeersveiligheid in de Gabriël Metzustraat. De meldingen gaan over te hard rijden en de onveilige situaties die hierdoor ontstaan . Om die reden worden binnenkort een aantal maatregelen genomen in de Gabriël Metzustraat, om het verkeer af te remmen.

Maatregelen

Deze zomer wordt er een snelheidsdisplay (de welbekende smiley) in de straat opgehangen. De smiley hangt een aantal weken (deze rouleren door de stad), en zorgt voor extra bewustwoording bij het verkeer. Ook wordt er deze zomer een extra drempel aangelegd ter hoogte van huisnummer 11.

Een laatste maatregel, die de gemeente uitvoert, is het verplaatsen van het ’30km-zonebord’. Door dit bord ongeveer 30 meter richting het kruispunt met de Haarlemmerweg te verplaatsen, wordt het aankomend verkeer zich eerder bewust van de maximumsnelheid.

Monitoring

De gemeente zal monitoren of deze maatregelen voldoende helpen. Bij een snelheidsmeting is gebleken dat 85% van het verkeer harder rijdt dan toegestaan, Een aantal maanden na het aanleggen van de drempel voeren we een nieuwe snelheidsmeting uit,

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het contactformulier.

Met vriendelijke groet,

Murielle Hermsen-Facon
Manager Ontwerp & Mobiliteit