Gabriël Metzustraat - snelheidsremmende maatregelen (2020-350)

Uit snelheidsmetingen blijkt dat verkeer in de Gabriël Metzustraat te hard rijdt. In juni ontving u een brief waarin de gemeente Leiden werkzaamheden aankondigde om de snelheid te remmen. Deze werkzaamheden vinden deze week plaats en duren tot vrijdag 3 oktober.

Werkzaamheden

Er wordt een snelheidsdisplay (de welbekende smiley) in de straat opgehangen. De smiley hangt een aantal weken (deze rouleren door de stad), en zorgt voor extra gewaarwording bij het verkeer. Ook wordt een extra drempel aangelegd ter hoogte van huisnummer 11. Een laatste maatregel die de gemeente uitvoert is het verplaatsen van het ’30-zonebord’. Door dit bord ongeveer 30 meter richting het kruispunt met de Haarlemmerweg te verplaatsen, wordt het aankomend verkeer zich eerder bewust van de aangepaste maximumsnelheid.

Nieuwe snelheidsmeting

De gemeente voert een aantal maanden na het aanleggen van de drempel een nieuwe snelheidsmeting uit, zodat het verschil tussen de huidige en de nieuwe situatie duidelijk kan worden gemeten.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Murielle Hermsen-Facon

Manager Ontwerp & Mobiliteit

Gemeente Leiden