Fruinlaan - ondergrondse containers (2020-267)

Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden aan ondergrondse containers op de Fruinlaan.
De ondergrondse containers zijn in maart 2020 deels aangebracht op de Fruinlaan en worden nu gereed gemaakt voor gebruik.

Uitvoering

De werkzaamheden vinden plaats op woensdag 8 juli. Naar verwachting duren de werkzaamheden maximaal 1 dag. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Parkeren, verkeershinder

Het is mogelijk dat u tijdens deze werkzaamheden tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt parkeren, of dat u eventueel moet omrijden. Wij vragen om u begrip en uw medewerking.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer