Franchimontlaan - vergroenen hoek Franchimontlaan/ Melchior Treublaan (2023-224)

De gemeente wil versteende plekken in de stad groener maken en zet die plekken op de Groene Kansen Kaart. Het toevoegen van groen is nodig om de stad voor te bereiden op het klimaat van de toekomst met meer hevige regenbuien en langere periodes van hitte en droogte. Het groen houdt het water vast in de ondergrond, het gaat hittestress tegen en het geeft de biodiversiteit een steuntje in de rug.

Hoek Franchimontlaan – Melchior Treublaan

Ook de versteende hoek Franchimontlaan – Melchior Treublaan staat op de Groene Kansen Kaart. We hopen samen met u deze plek een groenere inrichting te geven. In het vergroeningsplan willen we met u ook kijken naar de groeninrichting van het veldje dat tegen de Kanaalweg aan ligt. Misschien kunnen we ook hier groen en bomen toevoegen en zo de biodiversiteit verbeteren.

Uitgangspunten

  • Toevoegen van meer groen zorgt voor meer biodiversiteit.
  • Door tegels te vervangen voor groen wordt hittestress tegengegaan.
  • Door groenvakken aan te brengen, kan het regenwater beter worden opgevangen.
  • Toevoegen van bomen zorgt voor meer schaduw. Ook vergroot dit de leefbaarheid en gezondheid.
  • Het vergroten van de boomspiegels zorgt voor meer groen. De boomspiegels veranderen hierdoor in kleurrijke plantvakken met verschillende soorten heesters en vaste planten.
  • Met het vergroeningsplan hopen we een aantrekkelijke belevingsroute voor de buurt te creëren en zal er een natuurlijk route ontstaan richting polderpark Cronesteyn.

Bewonersbijeenkomst

Graag willen wij het schetsontwerp met u delen op locatie. Hierbij wil ik u meegeven dat gaat om een eerste schets.

Uw feedback is nodig om te komen tot een mooi en uitvoerbaar ontwerp. Daarom nodig ik u uit om op woensdag 27 september van 16.00 tot 18.00 uur met ons verder te praten over het plan en het schetsontwerp. Wij zullen voor u klaar staan op de hoek Franchimontlaan – Melchior Treublaan. Wilt u deze datum in uw agenda noteren?

Vragen?

U kunt dan contact opnemen via het mailadres l.van.velzen@leiden.nl. U kunt ook bellen met de gemeente Leiden via: 14071 of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen

Projectleider Vergroening & Bewonersparticipatie

Gemeente Leiden