Franchimontlaan - definitieve locatie ondergrondse container

In bewonersbrief 2018-176 van 3 september 2018 stond de voorlopige locatie aangegeven die de gemeente voorstelde voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers op Franchimontlaan tegenover nummer 17. Met deze brief informeer ik u over de voortgang van deze procedure.

Zienswijzen

U heeft tot 19 oktober 2018 uw zienswijze naar voren kunnen brengen op het ter inzage gelegde en voorgelegde voorlopige aanwijsbesluit voor locatie 038.

Besluit definitieve locatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft, mede op basis van de zienswijzen, besloten om de locatie voor ondergrondse afvalcontainers voor huishoudelijk restafval definitief aan te wijzen:

Straatnaam

Aantal

Locatienummer

Franchimontlaan tegenover nummer 17

2

038

Plattegronden met definitieve locaties inzien

De definitieve locatie en de bijbehorende locatietekening liggen vanaf 14 december 2018 ter inzage in het stadhuis (Stadhuisplein 1) en het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur en in het stadhuis ook op donderdagavond van 17.00-20.00 uur en zaterdag van 9.00-13.00 uur.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente via www.leiden.nl/contact.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca

Cluster Beheer

Gemeente Leiden