Fitter- en Lasserstraat - onderhoud bestrating (2020-187)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden in de Fitterstraat en de Lasserstraat. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden

Delen van de trottoirs en een paar parkeerplaatsen zijn aan groot onderhoud toe en worden opnieuw bestraat. Deze herbestrating doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Planning uitvoering

  • Fitterstraat: er wordt gestart op maandag 18 mei. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 5 juni.
  • Lasserstraat: er wordt gestart op maandag 7 juni. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 19 juni.

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer