Fietspad of -straat bij kruising Groote Vink op doemee.leiden.nl (2023-182)

Op 19 juni 2023 heeft de gemeente Leiden een inloopbijeenkomst georganiseerd over het voorlopige ontwerp voor het kruispunt Groote Vink en de nieuwe ontsluitingsweg naar Voorschoten. Tijdens de informatiebijeenkomst is het ontwerp toegelicht. Graag verduidelijken we een gedeelte uit het ontwerp waarbij twee varianten voor de fietser mogelijk zijn namelijk een fietspad of een fietsstraat. U kunt deze varianten bekijken op doemee.leiden.nl.

Fietspad en fietsstraat

In het voorlopig ontwerp van het project Groote Vink – Ontsluiting Voorschoten is een fietspad getekend vanaf de ontsluitingsweg naar Voorschoten tot landgoed ter Wadding. Tijdens de informatieavond is de toelichting gegeven dat op dit stukje van het ontwerp ook de mogelijkheid is om een fietsstraat aan te leggen.

Op onze meedenkpagina doemee.leiden.nl zijn beide varianten naast elkaar gezet en worden de verschillen tussen de varianten gegeven. U kunt hierbij uw reactie, wens, zorg of voorkeur aangeven. Welke variant het wordt beslist de gemeenteraad. Daarbij willen we graag uw eventuele wensen, zorgen, of voorkeur meenemen in de onderbouwing.

Voorlopig Ontwerp

In de afgelopen periode is het schetsontwerp in overleg met de gemeente Voorschoten uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp past binnen de door de raad vastgestelde kaders van het Kaderbesluit van mei 2022. In deze fase van het project wil de gemeente omwonenden en andere belanghebbenden opnieuw betrekken bij de verdere planvorming.

Uw inbreng is voor de gemeente belangrijk. U vindt het ontwerp terug op de webpagina van doemee.leiden.

Meer informatie

Kijk op de website doemee.leiden.nl. Daar presenteren we het ontwerp. We geven ook een toelichting op de variant fietsstraat – fietspad. Via deze site kunt u online een reactie geven.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.