Faljeristraat - onderhoud bestrating

Met deze brief informeren wij u over onderhoudswerkzaamheden in de Faljerilstraat.

Werkzaamheden

De rijweg in de Faljerilstraat is aan onderhoud toe en moet opnieuw bestraat worden. Dit wordt gedaan met bestaande materialen. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal. In de trottoirs worden nieuwe materialen gebruikt

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 29 april 2019 en duren verwachting tot en met vrijdag 17 mei 2019. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijven woningen en panden bereikbaar voor voetgangers. Mogelijk moet u tijdens de werkzaamheden op een andere plaats parkeren of omrijden. Wij vragen u hiervoor om uw begrip en medewerking.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer