Extra informatie start werkzaamheden in uw wijk (2022-150)

De gemeente legt in de Professorenwijk-Oost een nieuwe riolering aan. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte - de straten, stoepen en delen van het groen – opnieuw ingericht. De werkzaamheden in het eerste deel van de wijk (fase 1) gaan op 15 augustus 2022 van start. Op 20 juni j.l. was er een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden. De presentatie die de gemeente en de aannemer op die avond gaven, kunt u nu terugzien op doemee.leiden.nl. Klik hiervoor op het project ‘Professorenwijk-Oost fase 1: start werkzaamheden’.  

Verkeersdruk en werkzaamheden aan de waterkant

Bezoekers van de informatieavond spraken hun zorgen uit over het extra verkeer tijdens bepaalde wegafsluitingen rondom het Van Vollenhovenplein en de mogelijke onveilige situatie voor fietsers. Ze gaven aan dat hiervoor mogelijk extra inzet van verkeersregelaars nodig is. Wij gaan hierover in gesprek met een tweetal bewoners die zich hiervoor hebben aangemeld. Ook waren er vragen over de werkzaamheden met damwanden  langs de kanaalweg (fase 21 en 22). Wij hebben over deze werkzaamheden een extra sheet aan de presentatie toegevoegd.

Planning en communicatie

Na de zomervakantie start aannemer Van der Werff Infra met de werkzaamheden zoals aangegeven op bijgevoegde faseringstekening. Minimaal een week voor de start van een nieuwe fase krijgen de aanwonenden een brief, zodat ze weten dat we bij hen in de straat gaan beginnen. De werkzaamheden zijn naar verwachting in het najaar van 2023 klaar. Op de tekening kunt u ook het werkgebied zien van Professorenwijk-Oost fase 1, het deel van de wijk van de Uhlenbeckkade tot aan de Roomburgerlaan, inclusief het Van Vollenhovenplein. 

Bouwdepot en parkeercompensatie tijdens de uitvoering

De aannemer is in overleg met de gemeente nog op zoek naar een bouwdepot, een plek in de wijk waar tijdens de werkzaamheden de bouwmaterialen en -machines kunnen staan. Daarnaast zoeken we nog naar alternatieve parkeerplekken, voor wanneer er door de werkzaamheden tijdelijk parkeerplekken komen te vervallen. Deze mogelijke plekken zijn met ‘wolkjes’ op de faseringskaart aangegeven.

Omniom app

Voor extra en leuke informatie tijdens de uitvoering, maken wij gebruik van de Omniom-app. Via deze gratis omgevingsapp houden wij u op de hoogte van dingen als de locatie van het bouwdepot, voortgang van onze werkzaamheden, eventuele wijzigingen in de planning, omleidingen en overlast. Per 1 augustus is de Professorenwijk hier ook in opgenomen, maar u kunt de Omniom app al downloaden.

Wij hebben de informatieavond op 20 juni als erg prettig ervaren en bedanken alle bewoners nogmaals hartelijk voor hun aanwezigheid. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Francis Nauman, omgevingsmanager
06-24913043
f.nauman@leiden.nl