Evertsenstraat - aansluiting riool (2021-083)

Met deze brief informeren wij u over de rioolwerkzaamheden in de Evertsenstaat. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Aanleiding

Een paar nieuwe woningen in de Evertsenstaat moeten aangesloten worden op het rioolnetwerk van de gemeente.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart met de werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd

Fase I  tussen Munnikenstraat en Oosterstraat, van woensdag 31 maart tot en met vrijdag 23 april.

Fase II tussen Oosterstraat en Van Speykstraat, van woensdag 28 april tot en met woensdag 12 mei.

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Parkeren

Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer