Esther de Boer - van Rijkstraat - herinrichting speelplek (2022-170)

Vorige maand hebben jullie de kans gehad om een online enquête in te vullen over de speelplek aan de Esther de Boer - van Rijkstraat. Deze is maar liefst 27 keer ingevuld. Alle buurtbewoners maken gebruik van de speelplek. Voornamelijk kinderen in de leeftijd 0-5 jaar komen hier graag spelen. Graag willen wij het een plek maken voor kinderen van alle leeftijden.

Resultaten online enquête

Het spelen in combinatie met het sporten in een groene omgeving maakt het een veelzijdige locatie waar buurtbewoners graag komen. Uit de enquête kwam naar voren dat klimmen, glijden en schommelen het meest gewenst is. Het liefst zien jullie dit terug in een natuurlijke stijl.

Ook waterspel is een gewenst onderdeel voor de speelplek. Naast de speeltoestellen is fantasiespel ook gewenst. Omdat de speelplek bekend staat als de koeien-speelplek zullen wij hier kenmerken van terug laten komen in het ontwerp. Voetballen en buurtbewoners ontmoeten, willen jullie graag voortzetten op deze plek.

Vervolg

Wij hebben genoeg informatie weten te verzamelen uit de buurt. Met alle reacties uit de online enquête zullen wij aan de slag gaan met een ontwerpvoorstel. Wanneer dit ontwerpvoorstel klaar is, zullen jullie een nieuwe brief ontvangen.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Leiden en Bureau Speelplan