Energiepark - werkzaamhedenAmbachtsplein

Binnenkort starten de werkzaamheden voor de herinrichting van het Ambachtsplein, gelegen tussen Langegracht 70C (de voormalige vuilverbranding) en het Tweelinghuis. Deze herinrichting maakt deel uit van het Singelpark. Enkele jaren geleden is het gebied al gesaneerd.

Met deze brief informeren wij u over deze werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Van der Meer B.V. uit Benthuizen.

Wat gaat er gebeuren

Het huidige parkeerterrein aan de Langegracht wordt afgesloten met hekken en het terrein zal daarna worden leeggeruimd. Daarna wordt de bestrating opnieuw aangelegd, wordt een stuk groen/park aangelegd en worden boomvakken gemaakt, waar later dit jaar bomen zullen worden geplant. Vervolgens zal over de dam bij de Maresingel een fiets- en voetganger pad worden aangelegd.

Deze werkzaamheden zullen ongeveer zes maanden in beslag nemen en zal naar verwachting komend najaar zijn afgerond.

Planning

Eind april worden borden geplaatst waarop aangekondigd wordt dat er vanaf maandag 6 mei niet meer geparkeerd mag worden. Vanaf deze datum zal het parkeerterrein worden afgezet met hekken en helemaal afgesloten worden.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Jacco van Dijk
Projectcoördinator Energiepark (Singelpark)