Energiepark - update sanering

Enige tijd geleden zijn de werkzaamheden gestart voor de herinrichting van het Ambachtsplein,  tussen Langegracht 70C (waar steenhouwerij BAMBAM en bierbrouwerij Pronck gevestigd zijn) en het Tweelinghuis. U ontving hier in juli een brief over, waarin wij aangaven dat er tijdens de werkzaamheden vervuiling in de grond is geconstateerd, waardoor er vertraging in de uitvoering is ontstaan. Sanering is noodzakelijk om de verontreiniging uit de bodem te halen.

Planning

Vanaf maandag 23 september start de aannemer met de saneringswerkzaamheden. Tegelijkertijd worden er weesleidingen (leidingen waarvan de eigenaar onbekend is) uit de grond verwijderd. Zodra dit gereed is, start de aannemer met de reguliere werkzaamheden, zoals het aanbrengen van de riolering, het plaatsen van bomen en plantvakken en het inrichten van de parkeerplaatsen. Ook wordt dit najaar over de dam bij de Maresingel een fiets- en voetgangerspad aangelegd. Het Ambachtsplein is waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2020 klaar.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,
Jacco van Dijk
Projectcoördinator Energiepark (Singelpark)