Energiepark - plaatsen parkpoort Singelpark

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden rond het plaatsen van een Singelpark Parkpoort in het Energiepark. De werkzaamheden voor het plaatsen van deze poort duren waarschijnlijk 1 dag. Bij werkbaar weer, wordt de poort geplaatst tussen maandag 18 februari en vrijdag 22 februari.

Werkwijze

Het werkgebied wordt afgezet. De plek waar de poort komt te staan wordt open gegraven, er wordt een fundering geplaatst en daarop wordt de parkpoort gemonteerd. Na plaatsing wordt de grond rondom de poort hersteld en alles netjes achtergelaten. De uitvoerder GKB Groep en de gemeente proberen de overlast van de werkzaamheden beperkt te houden.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

Marloes van der Meer

projectleider Singelparkroute

gemeente Leiden