Energiepark - bijeenkomst nieuwe maatschappelijke opvang (2020-097)

Het Energiepark wordt de komende jaren ontwikkeld tot een gebied waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt en waar ruimte is voor verschillende doelgroepen. Eén van die doelgroepen betreft de cliënten die opgevangen worden in de maatschappelijke opvang van de Binnenvest, in het gebouw Nieuwe Energie. In deze brief nodigen wij u uit voor de bijeenkomst over de maatschappelijke opvang op maandag 16 maart.

Aanleiding ontwikkeling nieuwe maatschappelijke opvang

Door de regionale afspraak Samenwerking Maatschappelijke Opvang worden gemeenten in de regio meer verantwoordelijk voor de opvang van dak- en thuislozen. Hierdoor kan de opvangcapaciteit voor dak- en thuislozen in Leiden afnemen. Daarnaast wil de gemeente Leiden de opvang op een andere manier gaan inrichten om te zorgen dat mensen sneller herstellen. Het is dan ook tijd om het zorgconcept van de huidige opvang te herzien en aan te passen.

Plannen Nieuwe Energie en omgeving

De huidige locatie van de maatschappelijke opvang in de Nieuwe Energie voldoet niet aan de nieuwe eisen en moet fors verbouwd worden. Een tweede mogelijkheid is dat de opvang wordt verplaatst. In dat geval krijgen het park en de omliggende gebouwen, waaronder de Nieuwe Energie, een openbaar karakter met openbaar toegankelijke functies. Dit laatste heeft de voorkeur van de gemeente omdat een verbouwing naar verwachting met hoge kosten gepaard gaat.

De bijeenkomst

Graag nodigen wij u uit om met ons mee te denken over de eisen en wensen die u belangrijk vindt bij het realiseren van een nieuwe maatschappelijke opvang. De bijeenkomst is bedoeld voor omwonenden, vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties, de politie en Stichting de Binnenvest. Ook zijn er enkele ervaringsdeskundigen en professioneel betrokkenen vanuit de gemeente aanwezig. De bijeenkomst wordt geleid door een externe begeleider van het bureau P2.

Datum:               Maandag 16 maart 2020
Tijd:                    19.30 tot en met 22.00 uur
Plaats:                Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23

Aanmelden

In verband met de catering ontvangen wij graag uiterlijk 9 maart a.s. van u bericht of u aanwezig wilt zijn. U kunt zich aanmelden via: s.eefting@leiden.nl. Ook voor vragen kunt u via dit e-mailadres contact met ons opnemen.

Wat doen we met uw inbreng?

Tijdens de bijeenkomst op 16 maart staat de vraag centraal wat u belangrijk vindt bij het realiseren van een nieuwe maatschappelijke opvang en waarom. Op basis van de bijeenkomst op 16 maart en eerdere bijeenkomsten zal de gemeente een programma van eisen opstellen. Naar verwachting is dit in mei 2020 gereed.

De architecte Ianthe Mantingh zal dit Programma van Eisen aanvullen met bouwkundige suggesties.

Het vervolg

In april vindt een afsluitende bijeenkomst plaats waar het concept Programma van Eisen toegelicht wordt en waar betrokkenen op mogen reageren. Naar verwachting zal het Programma van Eisen in mei 2020 vastgesteld worden. Dit vormt het kader voor het onderzoek naar een concrete locatie en voor de manier waarop het plan voor het vervolg na de zomer ontworpen wordt.

Meer informatie

Wij gaan graag op maandag 16 maart met u in gesprek. Kijk voor meer informatie over het Energiepark op www.leiden.nl/energiepark.

Met vriendelijke groet,

Simone Eefting, projectmanager Energiepark

Mieke Hogervorst, programmamanager maatschappelijke zorg