Energiepark - 2e bijeenkomst maatschappelijke opvang (2020-419)

Met deze brief informeren we u over de ontwikkelingen in het Energiepark die betrekking hebben op de nieuwe locatie van de Maatschappelijke Opvang De Binnenvest in het Energiepark. Daarnaast nodigen we u voor de tweede digitale informatiebijeenkomst.

Project Energiepark

Het project Energiepark omvat het gebied tussen de Maresingel en de Langegracht, het Stadsbouwhuis en het pand Nieuwe Energie aan de 3e Binnenvestgracht. De gemeente wil dit deel van de binnenstad ontwikkelen tot een gebied waar gewoond, gerecreëerd en gewerkt kan worden in en rondom industrieel erfgoed en te midden van het Singelpark. De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 een Gebiedsvisie vastgesteld. Op www.leiden.nl/energiepark vindt u alle informatie over deze Gebiedsvisie.

Haalbaarheidsonderzoek

De gemeente heeft een samenwerkingspartner geselecteerd om, samen met de gemeente en de betrokkenen uit de omgeving, aan de slag te gaan met een haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van het gebied. Wij voeren dit onderzoek uit samen met het Nieuw Leids Bolwerk en de marktpartijen Bouwfonds Property Development, MeijerBergman Erfgoed Groep en Steenvlinder. Het haalbaarheidsonderzoek is in volle gang.

Maatschappelijke opvang

Momenteel is de maatschappelijke opvang gevestigd aan de rand van het park, in hetzelfde pand als Nieuwe Energie. De opvang krijgt een nieuwe locatie in het Energiepark ter hoogte van het huidige kantoor van De Sleutels en PLNT.

Tweede informatiebijeenkomst

De gemeente heeft op 19 oktober een eerste digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is de buurt geïnformeerd over de plannen rond de nieuwe locatie van de maatschappelijke opvang. Daarbij zijn onderwerpen zoals invulling van de opvang, het gebouw, doelgroepen, sociale veiligheid en handhaving aan bod gekomen.

Ook hebben deelnemers aan deze bijeenkomst zorgen, wensen en adviezen gedeeld. Deze zijn de afgelopen periode meegenomen in de verdere ontwikkeling van de plannen voor de maatschappelijke opvang. Op 25 november gaat de gemeente u hierover meer vertellen.

Dag:        Woensdag 25 november 2020

Tijd:         19.00 tot 20.30 uur

Locatie:   Digitaal, via Microsoft Teams

Vanwege de coronamaatregelen hebben wij er voor gekozen om een digitale bijeenkomst te organiseren. U kunt zich hiervoor aanmelden door t/m zondag 22 november een mail te sturen naar Ben Pillen b.pillen2@leiden.nl. U ontvangt daarna een link waardoor u kan deelnemen aan de bijeenkomst. Heeft u vooraf vragen of opmerkingen, voeg deze dan toe bij uw aanmelding.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Ben Pillen via een mail naar b.pillen2@leiden.nl of bel naar tel. 14 071.

Met vriendelijke groet,

Thijs Delisse

Projectmanager maatschappelijke opvang

Gemeente Leiden