Emmy Andriesseplaats - Aanleg twee parkeerplaatsen (2021-183)

In 2021 wordt de fietsenstalling bij station De Vink, aan de zijde van Leiden, uitgebreid. In deze brief infomeren wij u over de aanleiding van dit project en de aanleg van twee parkeerplaatsen op de Emmy Andriesseplaats.

Dit gaat er gebeuren?

Met de uitbreiding van de onbewaakte fietsenstalling bij station De Vink komen er 224 extra fietsparkeerplaatsen aan de zijde van de gemeente Leiden bij. Dit project is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Leiden en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. ProRail ontwikkelt en realiseert deze uitbreiding in opdracht van het ministerie, in het kader van het programma Fietsparkeren bij stations.

Vanwege de benodigde ruimte voor de nieuwe fietsparkeerplaatsen worden twee parkeervakken voor auto’s bij station De Vink verwijderd. Omdat de parkeerdruk hoog is, gaat de gemeente deze twee parkeerplaatsen compenseren op de Emmy Andriesseplaats achter Dobbedreef 21/23, naast de bestaande parkeerplaatsen.

Planning uitvoering aanleg twee parkeerplaatsen Emmy Andriesseplaats

De werkzaamheden voor de uitvoering van de aanleg twee parkeerplaatsen Emmy Andriesseplaats vinden plaats vanaf woensdag 7 juli t/m vrijdag 9 juli 2021. Tijdens deze werkzaamheden wordt (t.h.v. achterzijde Dobbedreef 23/25) één parkeervlak tijdelijk afgesloten. Het is mogelijk dat u hier enige hinder aan ondervindt, maar deze ruimte is nodig om het werk netjes aan te kunnen sluiten aan het nieuwe straatwerk.

Vanaf de start van de werkzaamheden tot en met de oplevering kunt u met al uw vragen terecht bij de heer M.Tacko, directievoerder van de gemeente Leiden.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Danila Ploeger, Projectmanager | Gemeente Leiden