Emmastraat - onderhoud bestrating

Met deze brief informeren wij u over de definitieve datum van de onderhoudswerkzaamheden in de Emmastraat.

Werkzaamheden

In de brief van 25 maart 2019 kondigden wij de bestratingswerkzaamheden in de Emmastraat aan. Zoals vermeld is een deel van de rijweg aan onderhoud toe en moet deze opnieuw bestraat worden.

Vastgestelde datum van uitvoering

In de vorige brief kon u per e-mail aangeven of de werkzaamheden voor u problemen zouden opleveren. Bij deze bevestigen wij de datum van uitvoering: woensdag 17 april 2019. Er zal gewerkt worden tussen 09.00 uur en 16.00 uur. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Zoals vermeld is de entree gedurende de werkzaamheden afgesloten en is het binnenterrein van de Emmastraat tijdelijk niet bereikbaar. Woningen en panden blijven bereikbaar voor voetgangers. Mogelijk moet u tijdens de werkzaamheden op een andere plaats parkeren.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer