Emerentia Banningstraat - herinrichting speelplek (2022-171)

Vorige maand hebben jullie de kans gehad om een online enquête in te vullen over de speelplek aan de Emeriatnia Banningstraat. Deze is maar liefst 11 keer ingevuld. De grootste groep bestaat uit kinderen in de leeftijd 0-5 jaar. Aan het einde van de straat is een grasveld waar kan worden gevoetbald en er is een slackline. Op deze plek spelen de oudere kinderen.

Resultaat enquête

Uit de enquête kwam naar voren dat schommelen, klimmen en glijden het meest gewenst is. Naast speeltoestellen willen jullie ook fantasiespel op de speelplek. De straat is niet druk, maar een afscheiding (nu betonblokken) is zeer gewenst. Kinderen willen graag ook fietsen en skelteren op de speelplek. Dit laatste kunnen wij niet mogelijk maken op de speelplek in verband met de ruimte.

De meningen over de bestaande bomen zijn verdeeld. De bomen zijn in goede staat en zullen wij om deze reden dan ook behouden.

Vervolg

Wij hebben genoeg informatie weten te verzamelen uit de buurt. Met alle reacties uit de online enquête zullen wij aan de slag gaan met een ontwerpvoorstel. Wanneer dit ontwerpvoorstel gereed is, zullen jullie een nieuwe brief ontvangen.

Meer informatie

Hebt u vragen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het contactformulier

Met vriendelijke groet,

Gemeente Leiden en Bureau Speelplan