Eendenzijde - onderhoud bestrating (2020-200)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden in de Eendenzijde. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden

Het pad voor de ingang van uw woning is verzakt, dit gaan we herstellen.. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van het al aanwezige materiaal. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden zijn gestart op maandag 18 mei en duren naar verwachting tot en met vrijdag 5 juni.
Ten gevolge van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid en omgeving

Om uw woning zo goed mogelijk bereikbaar te houden, worden na het verwijderen van de bestrating tijdelijke loopschotten neergelegd.
Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder
Cluster Beheer