Du Rieustraat - bestratingswerkzaamheden

Met deze brief informeren wij u over onderhoudswerkzaamheden in de Du Rieustraat.

Werkzaamheden

De bestrating in de Du Rieustraat (tussen huisnummer 15 en de Van den Brandelerkade) is aan onderhoud toe en moet opnieuw bestraat worden. Dit  wordt gedaan met bestaande materialen. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal. In de trottoirs worden nieuwe materialen gebruikt.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 11 maart 2019. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 29 maart 2019. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd zodat de woningen en panden bereikbaar blijven voor voetgangers. Mogelijk moet u tijdens de werkzaamheden op een andere plaats parkeren of omrijden. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer