Du Rieustraat - Aanbiedlocatie minicontainers (2022-127)

Met deze brief wil ik uw aandacht  vragen om het aanbieden van de minicontainers in uw straat beter te laten verlopen.

Wat is het probleem?

Op de ophaaldag staan in de De Rieustraat ter hoogte van nummer 18 te veel containers in rijen naast en achter elkaar. Dit maakt het lastig voor de medewerkers van de afvalinzameling om de containers te legen en het zorgt voor overlast voor omwonenden omdat stoepen en opritten worden geblokkeerd.

Oplossing: aanbieden op een andere locatie

Wanneer de aanbiedlocatie in de Du Rieustraat ter hoogte van nummer 18 vol staat, dan kunt u uw container aanbieden op een andere locatie in de buurt. Daarvoor zijn de omliggende mogelijkhedenop de achterzijde van deze brief op een kaartje met de aanbiedlocaties in uw omgeving aangegeven. We verzoeken u vriendelijk om gehoor te geven aan ons verzoek.

Ook van belang

Samen met uw hulp kunnen we het ophalen van afval in uw wijk zo prettig mogelijk laten verlopen. Daarom willen wij u vriendelijk verzoeken om rekening te houden met onderstaande aandachtpunten;

  • De containers kunnen het makkelijkst geleegd worden als u de container in één rij langs de weg zet (dus niet achter elkaar of in een groep).
  • Voor de medewerkers van inzameling is het minder zwaar werk als de container met de kam (het opzetstuk waaraan de vuilniswagen de container optilt) naar de rijweg staat en de handgrepen naar het trottoir.
  • Blokkeer met uw auto niet de aanbiedlocatie op een ophaaldag.
  • Zet uw container pas rond 7.00 uur ‘s morgens buiten en haal de container na het legen zo snel mogelijk weer binnen.
  • Is de aanbiedlocatie erg vol? Loopt u dan even door naar de volgende locatie. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking hiervoor.
  • Ook leuk om te bekijken op Youtube: Minicontainers Gemeente Leiden  https://youtu.be/lqIqnBBpcbE en download de Afvalapp van de Gemeente Leiden.

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de heer A. Erkoca via telefoonnummer 071-5167696.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Leiden

Afdeling Stedelijk Beheer